Dublini Resolutsioon

Aprilli alguses kohtusid Portugalis STC rahvusvahelise juhtkonna (ILT – International Leadership Team) liikmed, et arutada ja paika panna suuna järgmiseks 12ks kuuks. Iga-aastane kokkusaamine on täpselt pool aastat peale Foorumit ja kannab endas praktilisemat rolli, et üheskoos arutatud ideed saaksid realistlikud ja käegakatsutavad rakendused ja suunad. ILT koosneb kolmest meeskonnast: 1. Juhatus tegeleb juhtimistava, järelvalve, arvepidamise ja  juriidikaga, GET (Global Executive Team) tegeleb visiooni ja suuna seadmisega, arenduse, personaali ja suhtekorraldusega. GOTi (Global Operations Team) vastutusaladeks on ressurssid, protsessid, tugi, töövahendid jms.

Alusdokument, mille järgi eesmärgid seati, on Dublini Resolutsioon, mis koosneb 5 lubadusest:

  1. Me laiendame oma arusaama ja pühendumust väärtustesse, hakates paremini mõistma MIKS me MIDA teeme.
  2. Me tahame olla arvamusliidrid ja kõneisikud abivajajate aitamise teemalistes diskussioonides.
  3. Me loome linnadevahelised sidemed juhtide vahel, kus on sarnased sotsiaalsed probleemid.
  4. Me hakkame mõõtma globaalseid väljundeid, tulemusi ja mõju.
  5. Me teeme võimalikult hästi selgeks uute linnade liitumise protsessi, et suurendada aktiivsete liikmete hulka.

Seoses Lauri Luide rolliga GETi töös, on kõige kandvam roll punkti nr 2 juures. Me tahame anda kõikidele STC organisatsioonidele ja teistele huvitatutele baasteadmised ja vajalikud tööriistad selleks, et oma arvamusi väljendada ja loodetavasti seista nende eest, kellel avalikus ruumis hääl puudub. Vabatahtlik töö ja abivajajate eest kostmine vajab kõneisikuid. Kui erasektori vajab mingeid muutusi, ei jää need tihti ressurssi või kompetentsi taha. Kodanikuühiskond on selles osas palju haavatavam, kuid kasutades ära oma globaalset haaret ja võrgustikku, saame me väga palju ära teha selleks, et vähendada sotsiaalset ebavõrdsust, väärkohtlemist, diskrimineerimist ja hoolimatust. Iga suur muutus algab väikesest sammust.

Kokkusaamisel osaleti tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) reisitoetuste fondi abile. Aitäh!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close